Tôi không thể thêm thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán chính

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Cộng đồng Trợ giúp Facebook. Tôi hiểu rằng bạn gặp sự cố khi thêm thẻ tín dụng vào làm Phương thức thanh toán chính trong Trình quản lý Quảng cáo.

Để tránh gian lận, hệ thống của chúng tôi không cho phép sử dụng một số thẻ tín dụng và ghi nợ nhất định (được xác định bởi BIN, 6 chữ số đầu tiên của số tài khoản 15 hoặc 16 chữ số). Chúng chỉ có thể được sử dụng trên các tài khoản quảng cáo trả trước, nơi các nhà quảng cáo cần trả tiền trước khi quảng cáo của họ chạy. Nếu các thẻ này đã được thêm vào Tài khoản Quảng cáo trả sau, các thẻ này sẽ bị chặn. Ngoài ra, nếu thẻ đã được thêm vào bên ngoài hệ thống quảng cáo (tài khoản cá nhân), thẻ có thể hiển thị trong Tài khoản Quảng cáo nhưng sẽ không thể đặt làm phương thức thanh toán chính.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một thẻ khác hoặc sử dụng Tài khoản Quảng cáo trả trước nếu bạn có quyền truy cập vào một tài khoản dạng này. Vui lòng xem hướng dẫn về cách tạo tài khoản quảng cáo được thiết lập cho thanh toán thủ công (Tài khoản Quảng cáo trả trước) tại đây: https://www.facebook.com/business/help/428891787289529

Facebook quan tâm đến trải nghiệm và tính bảo mật của người dùng trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm và cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn.

Nhóm Trợ giúp Facebook

Gửi bình luận