Tìm Hiểu Ngân Sách Tối Thiểu Của Nhóm Quảng Cáo Facebook

Facebook cho biết quảng cáo Facebook là dành cho mọi ngân sách. Tất nhiên là lớn bao nhiêu cũng được, nhưng không phải là nhỏ bao nhiêu cũng được đâu nhá. Facebook giới hạn mức ngân sách tối thiểu để có thể mua quảng cáo trên Facebook cũng rất rõ ràng.

Giống như việc tuy ta được tự do ngôn luận, như phải trong khuôn khổ của pháp luật vậy. Và với quảng cáo Facebook tuy dành cho mọi ngân sách nhưng phải trong phạm vi từ mức ngân sách tối thiểu đến lớn nhất mà người dùng có thể đầu tư.

Ngân sách tối thiểu của nhóm quảng cáo Facebook
Ngân sách tối thiểu của nhóm quảng cáo Facebook

1. Ngân sách tối thiểu là gì?

Ngân sách tối thiểu được tính dưới dạng số tiền hàng ngày. Và sẽ được áp dụng cho dù nhóm quảng cáo đang sử dụng ngân sách hàng ngày hay ngân sách trọn đời.

Ngân sách tối thiểu được niêm yết bằng USD.

Và theo Facebook họ cần ngân sách tối thiểu để phân phối nhất quán quảng cáo của chúng ta.

Ví dụ: Nếu bạn sử dụng ngân sách trọn đời cho một quảng cáo sẽ chạy trong năm ngày. Thì ngân sách đó phải gấp 5 lần ngân sách tối thiểu hàng ngày.

2. Ngân sách tối thiểu cho quảng cáo là bao nhiêu?

Facebook đưa ra giá trị cụ thể cho ngân sách tối thiểu mua quảng cáo trên Facebook. Và nó phụ thuộc vào 2 yếu tố:

  • Đơn vị tiền tệ
  • Cách tính phí của quảng cáo trên Facebook

Các đơn vị tiền tệ khác nhau và lựa chọn cách Facebook khác nhau. Thì sẽ có ngân sách tối thiểu khác nhau. Cụ thể:

– Nhóm quảng cáo thiết lập ngân sách bằng các đơn vị tiền tệ sau: (USD, AUD, CAD, SGD, JPY, NZD, TWD, EUR, CHF, SEK, HKD, GBP, ILS, NOK, KRW, DKK) thì ngân sách tối thiểu là:

  • Tính phí theo số lần hiển thị: Thì ngân sách hàng ngày tối thiểu phải bằng $1 mỗi ngày.
  • Tính phí theo số lần nhấp, số lượt thích, số lượt xem video hoặc mức độ tương tác với bài viết:  Thì ngân sách hàng ngày tối thiểu phải bằng $5 mỗi ngày.
  • Tính phí theo các sự kiện ít xảy ra như số lần nhận ưu đãi hoặc số lượt cài đặt ứng dụng: Thì ngân sách hàng ngày tối thiểu phải bằng $40 mỗi ngày.

– Nhóm quảng cáo thiết lập ngân sách bằng các đơn vị tiền tệ khác phải đáp ứng các ngân sách tối thiểu sau:

  • Tính phí theo số lần hiển thị: ngân sách hàng ngày của nhóm quảng cáo tối thiểu phải là $0,50 một ngày.
  • Tính phí theo số lần nhấp, số lượt thích, số lượt xem video hoặc mức độ tương tác với bài viết: Ngân sách hàng ngày của nhóm quảng cáo tối thiểu phải là $2,50 một ngày.
  • Tính phí theo các sự kiện ít xảy ra như số lần nhận ưu đãi hoặc số lượt cài đặt ứng dụng:  Ngân sách hàng ngày của nhóm quảng cáo tối thiểu phải là $20 một ngày.

3. Chú ý

  • Các nhóm quảng cáo sử dụng phương pháp đặt giá thầu thủ công và ngân sách hàng ngày phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về mức ngân sách tối thiểu.
  • Đồng thời ngân sách của các nhóm quảng cáo này ít nhất phải gấp 5 lần giá thầu của chúng.

Ví dụ: Nếu nhóm quảng cáo của bạn được tính phí theo số lượt cài đặt ứng dụng. Có giá thầu thủ công là $10 thì ngân sách hàng ngày tối thiểu phải bằng $50.

Một nhóm quảng cáo giống hệt, nhưng sử dụng phương thức đặt giá thầu tự động. Thì phải có ngân sách hàng ngày tối thiểu là $20 hoặc $40, tùy thuộc vào đơn vị tiền tệ.

Như vậy bên cạnh ngân sách quảng cáo Facebook, ngân sách hàng ngày. Thì nay chúng ta đã tìm hiểu được thêm về khái niệm ngân sách tối thiểu là gì rồi!

Gửi bình luận