Khách hàng bất động sản người tự đến và người cần tìm

Bất động sản cũng như bao ngành nghề khác, sống nhờ khách hàng và lớn nhờ khách hàng. Nên việc tìm kiếm khách hàng bất động sản là một việc cực kỳ quan trọng đối với mọi người trong lĩnh vực bất động sản. Việc hiểu khách hàng sẽ cho ta nhưng chiến lượt quảng cáo phù hợp để mang lại hiệu quả.

Intero: Nhận chạy quảng cáo Facebook và Google! đúng tiền đúng chất lượng!

Khách hàng bất động sản và chiến lượt quảng cáo phù hợp

Khách hàng bất động sản và chiến lượt quảng cáo phù hợp

1. Khách hàng bất động sản chủ động

Là những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất. Và nhu cầu đó được thúc đẩy vì một vài lý do gì đó. Nên họ chủ động trong việc tìm kiếm các dự án bất động sản, nhà đất để mua.

Với khách hàng bất động sản chủ động có vẻ người bán bất động sản khỏe. Khỏe cũng đúng thui vì họ chủ động tìm đến mình mà. Nhưng vấn đề ở đây ai trong số hàng trăm hàng ngàn dự án bất động sản, hàng ngàn hàng triệu nhân viên bất động sản sẽ được khách hàng dó tìm thấy? đó mới là vấn đề.

Chính điều này thúc đẩy người làm trong ngành bất động sản, buôn bán nhà đất đẩy mạnh các chiến dịch marketing, như quảng cáo Google, tạo web seo dự án bất động sản… Để làm sao cho sự án nhà đất và số điện thoại của họ xuất hiện đầu tiên nhất ở mọi nơi mà khách hàng tìm kiếm

Nói về tìm kiếm thì Google đứng thứ 3 chẳng ai dám đứng nhì nữa chứa đừng nói đứng nhất.

Nếu bạn đang hoạt động trong ngành bất động sản mà bỏ qua các chiến lượt quảng cáo bất động sản trên Google thì khác nào tự tướt đi cơ hội của chính mình.

2. Khách hàng bất động sản bị động

Thay vì chỉ ngồi đợi khách hàng tìm đến mình. Thì nhiều người chủ động tìm đến khách hàng. Nói văn hoa thì gợi ý, gây thích thú, khiến khách hàng hành động. Nói bình dân là chào hàng, chào càng nhiều càng tốt, càng có cơ hội.

Nói về lĩnh vực chào hàng thì không anh nào bằng quảng cáo Facebook. Quảng cáo Facebook là một loại chào hàng siêu kinh điển. Muốn chào hàng kiểu nào cũng có, kiểu xả láng, gặp ai cũng chào, hay kiểu có chọn lọc. Trong lĩnh vực quảng cáo chào online hàng nếu Facebook xưng nhì thì chắc Google cũng phải ngẫm lại xem có nên xưng nhất.

Việc mang các dự án bất động sản lên Facebook chào hàng là cách mà các anh chị bất động sản đang cảm thấy hấp dẫn, vì nó mang lại hiệu quả. Tìm khách hàng, trước khi khách hàng tìm mình (mà thấy thằng khác) thực sự là điều cần suy ngẫm.