Giới Thiệu Cơ Bản Về Nhắm Mục Tiêu Quảng Cáo Facebook

Làm quen nhắm mục tiêu quảng cáo Facebook

Làm quen nhắm mục tiêu quảng cáo Facebook

Tùy chọn nhắm mục tiêu là phần” Đối tượng” thuộc “Nhóm quảng cáo” trong “Chiến dịch quảng cáo Facebook”.

Tùy chọn nhắm mục tiêu là như nhau đối với bất kể vị trí quảng cáo bạn chọn.

Khi chọn đối tượng nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo của mình, bạn có 2 lựa chọn:

  • Tạo đối tượng mới “Tạo mới
  • Hoặc sử sụng đối tượng đã có sẵn “Sử dụng đối tượng đã lưu

I. Tùy chọn nhắm mục tiểu với “Tạo mới”

1. Các tùy chọn mục tiêu

Các tùy chọn mục tiêu nhắm đối tượng

Các tùy chọn mục tiêu nhắm đối tượng

  • Đối tượng tùy chỉnh: những người bạn đã biết, được tạo ra từ thông tin bạn cung cấp hoặc từ thông tin được thu thập trên sản phẩm của Facebook.
  • Vị trí: Nhắm mục tiêu quảng cáo đến mọi người dựa trên vị trí.
  • Giới tính: Nhắm mục tiêu quảng cáo đến mọi người dựa trên vị trí.
  • Ngôn ngữ: Nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người dùng các ngôn ngữ nhất định.
  • Nhắm mục tiêu chi tiết: Bao gồm hoặc loại từ mọi người khỏi một đối tượng dựa trên thông tin nhân khẩu học, sở thích và/hoặc hành vi.
  • Kết nối: Bao gồm hoặc loại trừ mọi người khỏi đối tượng dựa trên các kết nối với Trang, ứng dụng hoặc sự kiện của bạn.

2. Sử dụng nhiều tùy chọn mục tiểu cần chú ý quy mô đối tượng

Bạn có thể kết hợp và ghép các tùy chọn này nếu thấy phù hợp.

Tuy nhiên bạn cần chú ý đến quy mô đối tượng bằng cách dõi bảng điều khiển “Xác định đối tượng” phía bên phải tùy chọn tạo đối tượng của bạn.

Quy mô đối tượng quảng cáo

Quy mô đối tượng quảng cáo

 

Kim chỉ báo nằm trong phần màu đỏ, nghĩa là đối tượng bạn hẹp hãy tạo đối tượng rộng hơn.

Nếu kim chỉ báo nằm trong phần màu vàng, hãy nhớ rằng bạn có thể cần phải có một ngân sách lớn để tiếp cận một phần đáng kể đối tượng mục tiêu trên phạm vi rộng.

Đối với hầu hết mọi người, một đối tượng khiến kim nằm trong phần màu xanh sẽ hiệu quả nhất.

3. Số người tiếp cận dự đoán

Số người tiếp cận tiềm năng và ước tính

Số người tiếp cận tiềm năng và ước tính

  • Số người tiếp cận tiềm năng là tổng số người trong đối tượng mục tiêu của bạn.
  • Số người tiếp cận hàng ngày ước tính cho bạn biết số người bạn có thể tiếp cận vào một ngày cụ thể.

Lưu ý: Đây chỉ là con số ước tính. Những con số này giúp bạn xác định số tiền bạn muốn chi tiêu cho quảng cáo, không phải là con số chính xác có bao nhiêu người sẽ thực sự xem quảng cáo của bạn khi quảng cáo chạy.

II. Sử dụng đối tượng đã lưu

Bạn phải lưu đối tượng trước khi có thể sử dụng đối tượng đó cho một nhóm quảng cáo khác. Để làm như vậy, chỉ cần tạo đối tượng và nhấp vào nút Lưu đối tượng này ở cuối phần “Đối tượng” của luồng tạo nhóm quảng cáo.

Để sử dụng đối tượng đã lưu cho một nhóm quảng cáo mới, nhấp vào “Sử dụng đối tượng đã lưu” ở đầu phần “Đối tượng” của luồng tạo nhóm quảng cáo và chọn một đối tượng đã lưu bạn muốn sử dụng từ menu thả xuống

Chú ý: Khi bạn lưu đối tượng, mọi thứ về đối tượng này được lưu giữ để sử dụng trong tương lai ngoại trừ vị trí đối tượng. Mỗi lần lưu, bạn phải chọn vị trí của mình. Nếu bạn sử dụng nhiều vị trí, hãy thử tải lên hàng loạt để chọn dễ dàng hơn.

Nếu bạn muốn thay đổi một chút cho đối tượng của nhóm quảng cáo mới, nhấp vào nút “Chỉnh sửa” xuất hiện để thực hiện thay đổi. Bạn cũng có thể truy cập và chỉnh sửa đối tượng đã lưu trên trang “Đối tượng”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *